Filterbrunn

Filterbrunn är en typ av vattenbrunn

Vi installerar filterbrunnar genom att borra ner foderrör i vattenförande jordlager som grus och morän, i botten av röret sitter ett filter som vattnet rinner in i, filtret hindrar även att lösa partiklarna följer med in i pumpen.

Bilden illustrerar installationen av en filterbrunn.

 

Bild lånad av Borrföretagen.

Din geologiska förutsättning är utgångspunkten om vi borrar en bergborrad brunn, en filterbrunn eller en grävd brunn.

Nästa steg

Välj ett erfaret bolag för att borra din filterbrunn. Första steget är att kontakta oss, berätta mer om ditt projekt och få en offert.

Kontakta oss

Företagskund?

Vi hjälper privatpersoner men är ni ett företag och behöver hjälp med att borra för vatten så ska ni i första hand kontakta Göte Karlssons Brunnsborrning.

Företagskund

Visste du att?

Ove Karlssons Brunnsborrning AB grundades 2020 och har ett tätt samarbete med Göte Karlssons brunnsborrning AB som har funnits sedan 50-talet. Vi har lång erfarenhet av att borra vattenbrunnar. Hundratals företag, myndigheter och privatpersoner har genom alla dessa år fått hjälp med borruppdrag.

Rotavdrag

Vi skickar alltid offert med information om pris med och utan ROT-avdrag.

ROT-avdraget är på 30% vilket möjliggör att du kan få installationen och jobbet utfört till en lägre kostnad.

Vare sig det gäller filterbrunnar eller andra typer av borruppdrag så är det första ni ska göra att kontakta oss och berätta mer om ert projekt