Normbrunn-16

Normbrunn – 16 för vatten- och energibrunna

Sveriges geologiska undersökning (SGU) och i samarbete med Socialstyrelsen, RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och branschorganisationerna Borrföretagen, Avanti och Svep har skapat en vägledning – Att borra brunn för energi- och vatten, den senaste uppdaterade skriften heter Normbrunn – 16. Som certifierad brunnsborrare garanterar vi att följa dessa vägledningar för att på ett säkert sätt anlägga en brunn och inte påverka grundvatten, omgivande mark och byggnader eller annan miljö negativt.

Gå till SGUs webbplats för att läsa mer om Normbrunn 16.

Nästa steg

Välj ett erfaret bolag för att borra din brunn. Första steget är att kontakta oss, berätta mer om ditt projekt och få en offert.

Kontakta oss

Företagskund?

Vi hjälper privatpersoner men är ni ett företag och behöver hjälp med att borra  så ska ni i första hand kontakta Göte Karlssons Brunnsborrning.

Företagskund

Visste du att?

Ove Karlssons Brunnsborrning AB grundades 2020 och har ett tätt samarbete med Göte Karlssons brunnsborrning AB som har funnits sedan 50-talet. Vi har lång erfarenhet av att borra brunnar för både vatten och värme. Hundratals företag, myndigheter och privatpersoner har genom alla dessa år fått hjälp med borruppdrag.

Rotavdrag

Vi skickar alltid offert med information om pris med och utan ROT-avdrag.

ROT-avdraget är på 30% vilket möjliggör att du kan få installationen och jobbet utfört till en lägre kostnad.

Vare sig det gäller vattenbrunnar eller andra typer av borruppdrag så är det första ni ska göra att kontakta oss och berätta mer om ert projekt