Vattenbrunn – Brunnsborrning för vatten

Brunnsborrning för vatten

I flera hundra år har människan hämtat sitt vatten från grävda och borrade brunnar. Modern utrustningen gör det möjligt att borra vattenbrunnar både effektivt och tekniskt tillförlitligt, men det krävs kunnande och erfarenhet för att brunnen skall förse Dig med dricksvatten i många, många år framöver.

Vi kan hjälpa dig med kompletta brunnslösningar med en vattengaranti på 100L/timme. Vi har en unik garanti med villkoret att lämnar inte brunnen 100 liter vatten per timme betalar du ingenting.

 

Lokalkännedom

Grundvattennivån varierar under året beroende på nederbörd.Dessutom påverkar markens eller bergets genomsläpplighet tillgången på vatten. En porös och sprickig berggrund är vanligtvis mer vattenförande.

Ingen har bättre lokalkännedom om det område du bor i än din lokala Borrföretagare.

Ove Karlssons Brunnsborrning din lokala brunnsborrare i Småland har den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig med att hitta rätt plats för en vattenbrunn. Hänsyn måste tas till förutsättningar att hitta god tillgång till vatten, undvika föroreningsrisker och dessutom passa din markförutsättningar.

 

Bergborrad vattenbrunn

Brunnen borras med foderrör genom jordlagren och ner i fast berg. Foderrör tätas därefter i berget som ett extra skydd. Borrningen fortsätter ner i berget till vattenförande djup. Medeldjupet för en vattenbrunn i södra sverige är ca 80 meter.

 

Slutrapport för brunnen

Borrning avslutas när brunnen ger tillräckligt med vatten och brunnen renas och kapacitetsmäts för att leverera minst 100L/timme. Därefter får du en slutrapport med all brunnsdata. Rapporten samt garantibeviset (på utfört arbete och monterad utrustning) skall förvaras tillsammans med annan fastighetsdokumentation hos dig.

 

Nästa steg

Välj ett erfaret bolag för att borra din vattenbrunn. Första steget är att kontakta oss, berätta mer om ditt projekt och få en offert.

Kontakta oss

Företagskund?

Vi hjälper privatpersoner men är ni ett företag och behöver hjälp med att borra för vatten då ska ni i första hand kontakta Göte Karlssons Brunnsborrning.

Företagskund

Visste du att?

Ove Karlssons Brunnsborrning AB grundades 2020 och har ett tätt samarbete med Göte Karlssons brunnsborrning AB som har funnits sedan 50-talet. Vi har lång erfarenhet av att borra efter vatten och vattenbrunnar. Hundratals företag, myndigheter och privatpersoner har genom alla dessa år fått hjälp med borruppdrag.

Rotavdrag

Vi skickar alltid offert med information om pris med och utan ROT-avdrag.

ROT-avdraget är på 30% vilket möjliggör att du kan få installationen och jobbet utfört till en lägre kostnad.

Vare sig det gäller en vattenbrunn eller andra typer av borruppdrag så är det första ni ska göra att kontakta oss och berätta mer om ert projekt